அடக்குமுறையை நிறுத்து-இலங்கைக்கு எதிராக கனடாவில் ஆர்ப்பாட்டம்

108 Views

அடக்குமுறையை நிறுத்து! மக்களின் எதிர்பார்பிற்கு எதிரான பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட வேண்டும் என கனடாவின் ஒட்டாவா பாராளுமன்றத்திற்கு முன்பாக இலங்கையர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply