புதிய ஒழுங்கிற்குள் உலகை கொண்டு சென்ற உக்ரைன் போர் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

287 Views

புதிய ஒழுங்கிற்குள் உலகை கொண்டு சென்ற உக்ரைன் போர்

உக்ரைன் போரானது உலகத்தை புதிதாக ஒழுங்குபடுத்திவருகின்றது. மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்பாத இந்த ஒழுங்கினால் உலகம் மிகப் பெரும் பொருளாதார மற்றும் உயிர் அழிவுகளை சந்திக்கப் போகின்றது.

 

Leave a Reply