பிரித்தானியாவுடன் இணைந்து அணுக்குண்டு வீச உக்கிரைன் திட்டம்? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

177 Views

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலான Dirty bomb எனப்படும் அணுக்குண்டு தாக்குதல் ஒன்றை மேற்கொள்ள உக்கிரைன் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் எனவே எதிர்வரும் வாரங்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை என ரஷ்யா உலக நாடுகளை எச்சரித்துள்ளது

 

 

 

Leave a Reply