Home Tags ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் பெண் அகதி

Tag: ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் பெண் அகதி

இந்தியாவிலிருந்து மியான்மருக்கு நாடுகடத்தப்பட்ட ரோஹிங்கியா அகதி பெண்: அச்சத்தில் ரோஹிங்கியா அகதிகள்

இந்தியாவால் நிர்வகிக்கப்படும் காஷ்மீரில் தஞ்சமடைந்திருந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் பெண் அகதியாக ஐ.நா.வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட போதிலும் சமீபத்தில் இந்தியாவிலிருந்து மியான்மருக்கு நாடுகடத்தப் பட்டுள்ளார். இந்த சூழலினால் மேலும் பல அகதிகளை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு இந்திய...