Home Tags தேசியத் தலைவர்

Tag: தேசியத் தலைவர்

அரசற்ற தேச இனமாக ஈழத்தமிழர்களைச் சிறிலங்கா ஆக்கிரமித்து அரைநூற்றாண்டு 22.05.2022 இல்! | அரசியல்...

அரசியல் ஆய்வாளர் சூ.யோ. பற்றிமாகரன் அரசற்ற தேச இனமாக ஈழத்தமிழர் ஈழத்தமிழர் தேசியப் பிரச்சினை சிறுபான்மையினப் பிரச்சினையல்ல உலக நாடுகள் அமைப்புக்களால் தீர்க்க வேண்டிய அனைத்துலகப் பிரச்சினை ...