Home Tags கட்சிகளின் அழைப்பை நிராகரிக்கின்றோம்

Tag: கட்சிகளின் அழைப்பை நிராகரிக்கின்றோம்

தமிழ்த்தேசிய கட்சிகளின் அழைப்பை நிராகரிக்கின்றோம் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள்

கட்சிகளின் அழைப்பை நிராகரிக்கின்றோம் தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணி மற்றும் தமிழ்த்தேசியக் கட்சி என்பனவற்றிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் மற்றும் முல்லைத்தீவில் இடம்பெறும் தமது கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ளுமாறு எமக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் எமது நிபந்தனைகளை ஏற்று...