உத்தேச 22ம் திருத்த சட்டம் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாக தகவல்

65 Views

உத்தேச 22ம் திருத்தச் சட்டம் இன்றைய தினம் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

ஏற்கனவே வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட உத்தேச 22ம் திருத்தச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்ய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த திருத்தங்கள் அடங்கிய உத்தேச 22ம் திருத்தச் சட்டம் இன்றைய தினம் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என அரசியல் வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Leave a Reply