இலக்கு இதழ்-229-ஏப்ரல் 08, 2023 | Weekly ePaper 229

முழுமையாக மின்னிதழை பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை அல்லது படத்தை அழுத்தவும்:
இலக்கு இதழ்-229-ஏப்ரல் 08, 2023

இலக்கு இதழ்-229

இலக்கு இதழ்-229-ஏப்ரல் 08, 2023

இலக்கு இதழ்-229-ஏப்ரல் 08, 2023 | Weekly ePaper 229: இன்றைய மின்னிதழ்; செய்திகள், ஆசிரியர் தலையங்கம், தாயகத்தளம், மலையகம், அனைத்துலகத்தளம், சிறுவர்தளம் ஆகிய தளங்களை தாங்கி வெளியாகி உள்ளது. .

கீழ் காணும் ஆக்கங்களைத் தாங்கி வெளியாகி உள்ளது

  • ஈழத்தமிழர் மக்கள் போராட்டங்கள் இறைமையை முன்னிறுத்தல் அவசியம்
    ஆசிரியர் தலையங்கம்
  • ரணிலின் அதிரடி நகா்வுகள்! தடுமாறும் சஜித் பிரேமதாஸ -அகிலன்
  • ஒரு அரசியல் கைதியின் சிறைப்பட்டறிவு(பகுதி 2)செல்லையா சதீஸ்குமார்
  • சிங்கள மயமாக்குவதுதான் அரசின் தேசிய பாதுகாப்பா? – கலாநிதி க.சர்வேஸ்வரன் செவ்வி
  • பெரும்பான்மையினத்தவர்களின் ஆதிக்கம் தமிழர்கள் மீது வன்முறையாக மாறும் நிலையே தொடர்கின்றது – மட்டு.நகரான்
  • புதுரத்தம் பாய்ச்சுதல் – துரைசாமி நடராஜா
  • அடுத்த நூற்றாண்டுக்கான புதிய உலக ஒழுங்கை தீர்மானிக்கும் போர்போரியல் ஆய்வாளர் அருஸ் ஆற்றிய உரை
  • விடுதலைக்கான பாடுகளின் பயன் விடுதலையின் உயிர்ப்பு எதையும் தாங்கி எழுதுதல் அமைதி | ‘உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகுக’ | கிறிஸ்துவின் மொழியிலேயே ஈஸ்டர் பெருநாள் வாழ்த்துகள்- சூ.யோ.பற்றிமாகரன்

சென்ற வார மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்