“இலக்கின் இலக்கு” நூல் வெளியீடு | இலக்கு மின்னிதழில் வெளிவந்த 100 ஆசிரியர் தலையங்கங்களின் தொகுப்பு

214 Views

இலக்கு மின்னிதழில் வெளிவந்த 100 ஆசிரியர் தலையங்கங்களின் தொகுப்பு இந்த மண் எங்களின் சொந்த மண் என்னும் ஈழமக்களின் இறைமையின் குரலே இந்நூல்

26/03/2023 ஞாயிறு 16:00 மணி

Meditation Hall Shri Kanaga Thurkkai Amman Temple 5 Chapel Road Ealing W13 9AE

Leave a Reply