தாயகத்தில் பாடசாலைகள் இழுத்து மூடும் அவலநிலை-வீடியோ இணைப்பு