தமிழின் பார்வையில் மூலமொழி ஆய்வு

418 Views

இந்தியா தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முனைவர் கு.அரசேந்திரன் அவர்களின் மூலமொழி ஆய்வு தொடர்பான தொடர் சொற்பொழிவு இன்று 24.10.2020 சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. அன்றைய சொற்பொழிவில்,

‘கடு’ என்பது ஓர் பழந்தமிழ்ச் சொல். இச் சொல் பற்றித் தொல்காப்பியர் எழுதியுள்ளார். இச் சொல்லுக்குப் பத்து பொருள்களைக் அவர் குறிப்பிடுகிறார். அப் பத்து பொருள்களில் கூர்மை என்பதும் ஒன்று. இக்’கடு’ என்னும் சொல், ‘கடி’ எனவும் இதே கூர்மை பொருளில் பழந்தமிழ் நூல்களில் ஆளப்பெற்றுள்ளது. ட>ர திரிபில் இக்’கடு’ சொல்,  ‘கர்’, ‘கர’ என்ற வடிவில் திரிபுற்றுக் கீழை, மேலை இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகளில் இதே கூர்மைப் பொருளில் பல சொற்களாக விரிந்துள்ளது.

இக் ‘கடு’ சொல், கிரேக்கத்தில் keras என்னும் வடிவிலும், இலத்தீனத்தில்  ceros என்னும் வடிவிலும் விலங்கின் கூர்மையான கொம்பினைக் குறிக்கின்றது. keras, ceros  போன்ற மேலை இந்தோ-ஐரோப்பிய சொற்களுடன் தலையைக் குறிக்கும் சமற்கிருத siras என்னும் கீழை இந்தோ-ஐரோப்பிய சொல்லையும், இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிநூல் அறிஞர்கள் தொடர்புபடுத்தியுள்ளனர்.

இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகளில் வழங்கும் keras, ceros. siras  போன்ற வடிவங்கள், தமிழின் ‘கடு’ என்னும் சொல்லில் இருந்து தோன்றி வளர்ந்தன. இவ்வரலாற்றினைத் தன் கூர்த்த மதிநுட்பத்தால் ஆய்ந்தறிந்தவர் கு.அரசேந்திரனார். இந்நான்காம் பொழிவில், தான் பெற்ற இன்பத்தை இவ்வையகத்திற்கு வழங்குகிறார்.

 

அவுஸ்திரேலியா நேரம்:

இரவு  22:00 மணி (AEST)

 

மலேசியா / சிங்கப்பூர் நேரம்:

மாலை 20:00 மணி (SST)

 

இந்தியா / இலங்கை நேரம் :

மாலை  17:30 மணி (IST)

 

இங்கிலாந்து நேரம்:

பிற்பகல் 13:00 மணி (BST)

 

அமெரிக்கா நேரம்:

காலை 08:00 (EST)

காலை 07:00 (CST)

 

நேரலை: facebook.com/NostraticTamil

சொல்லாய்வில் பங்கேற்க மற்றும் கூடுதல் தகவலுக்கு கீழ் உள்ள சமூக ஊடக தளங்களில் இணையலாம்.

 

FaceBook: facebook.com/NostraticTamil

Twitter: twitter.com/NostraticTamil

Website: nostratictamil.com

YouTube: youtube.com/c/NostraticTamil

Leave a Reply