டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவீரர் நிகழ்வு

543 Views

தாயக விடுதலைப்போரில் தங்களுடைய இன்னுயிர்களை ஈந்து வித்தாகிப்போன மாவீரர்களை நினைவுகூரும் மாவீரர் நிகழ்வு டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் உணர்வுபூர்வமாக நினைவு கொள்ளப்பட்டது.

denmark1 டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவீரர் நிகழ்வுdenmark2 டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவீரர் நிகழ்வுdenmark4 டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவீரர் நிகழ்வுdenmark3 டென்மார்க் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாவீரர் நிகழ்வு

Leave a Reply