சிறிலங்கா அரசுத்தலைவர் தேர்தல்; கட்டுப்பணம் செலுத்திய 41 வேட்பாளர்கள் விபரம்

324 Views

எதிர்வரும் நவம்பர் 16ஆம் திகதி நடைபெறவிருக்கும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக நேற்று நண்பகல் 12 மணிவரை 41 பேர் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர். அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் 19 பெரும் சுயேச்சைகளாக 22 பேரும் கட்டுப்பணம் செலுத்தியுள்ளனர்.

கட்டுப்பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் வருமாறு:

கட்சிகள் சார்பில்  

* சஜித் பிரேமதாச: ஜனநாயக தேசிய முன்னணி
* நந்தசேன கோத்தாபய ராஜபக்ஷ: பொதுஜன பெரமுன
* திருமதி அஜந்தா விஜேசிங்க பெரேரா: இலங்கை சோசலிச கட்சி
* வெலிசரகே சமன பிரசன்ன பெரேரா: எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி
* ஆரியவன்ச திசாநாயக்க: ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணி
* சிறிதுங்க ஜயசூரிய: ஐக்கிய சோசலிசக் கட்சி
* பெத்தேகமகே நந்தமித்ர: நவசமசமாஜக்கட்சி
* சரத் மனமேந்திர: நவசிஹல உறுமய
* பல்லேவத்த கமராலகே றொஹான் பல்லேவத்த: ஜாதிக சங்வர்தன பெரமுன
* நம்புநாம நாணயக்கார வஜிரபானி விஜேசிரிவர்தன: சோசலிச சமத்துவ கட்சி
* ஏ. எஸ். பி. லியனகே: இலங்கை தொழிற்கட்சி
* பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரோ: ஜனசெத்த பெரமுன
* ஜயந்த லியனகே: சிங்கள தீப தேசிய முன்னணி
* துமிந்த நாகமுவ: முன்னிலை சோசலிச கட்சி
* மகேஸ் சேனாநாயக்க: தேசிய மக்கள் கட்சி
* அருண டி. சொய்சா: ஜனநாயக தேசிய அமைப்பு
* பிரியந்த முனஹத் எதிரிசிங்க: ஒக்கொம வெசியொ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு
* நாமல் ராஜபக்ஷ: தேசிய ஒற்றுமை முன்னணி
* சுப்ரமணியம் மணிரத்னம்: அபே ஜாதிக பெரமுன

சுயேச்சையாக கட்டுப்பணம் செலுத்தியோர்

* ஜயந்த கெட்டகொட பெரேரா
* சிறிபால அமரசிங்க
* அப்பரெக்கே பஞ்ஞானந்த தேரோ
* வர்ணகுல சூரிய மில்ரோய் சர்தியல் பெர்னாண்டோ
* அநுரகுமார திசாநாயக்க
* சந்திரசேகர ஹேரத் சமன்சிறி
* சரத் கீர்த்திரத்ன
* சமிந்த அநுருத்த
* சமரவீர வீரவன்னி
* அசோக வடிகமங்காவ
* பஷீர் சேகுதாவூத்
* ஐதுருஸ் முஹம்மத் இலியாஸ்
* பியசிறி விஜேநாயக்க
* ரஜீவ விஜேசிங்க
* குமார வெல்கம
* சமல் ராஜபக்ஷ
* அஜந்த டி சொய்சா
* எம். கே. சிவாஜிலிங்கம்
* எம். எல். ஏ. எம். ஹிஸ்புல்லாஹ்
* ஏ. எச்.எம். அலவி
* திஸ்ஸகுட்டி ஆரச்சி
* மஹீபால ஹேரத்

Leave a Reply