கிளிநொச்சியில் 3000 இற்கு அதிகமான மக்கள் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்

கிளிநொச்சி – முழங்காலில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் 3000 அதிகமான மக்கள் கலந்து கொண்டு மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

kili2 கிளிநொச்சியில் 3000 இற்கு அதிகமான மக்கள் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்kanakapuram கிளிநொச்சியில் 3000 இற்கு அதிகமான மக்கள் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்

Leave a Reply