Home நேர்காணல்கள் இலங்கை சர்வதேச ஆடுகளத்தில் ரணிலுடன் எரிக் சொல்கெய்ம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC

இலங்கை சர்வதேச ஆடுகளத்தில் ரணிலுடன் எரிக் சொல்கெய்ம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC

275 Views

இலங்கை சர்வதேச ஆடுகளத்தில் ரணிலுடன் எரிக் சொல்கெய்ம்! 

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

NO COMMENTS

Leave a Reply

Exit mobile version