Home Tags பல்கலைக்கழக அனுமதியில் போட்டி

Tag: பல்கலைக்கழக அனுமதியில் போட்டி

பிரத்தியேகக் கல்வியின் ஆதிக்கமும் பெற்றோர், பிள்ளைகளின் உளவியல் ரீதியான தாக்கமும் – சந்துரு மரியதாஸ்

சந்துரு மரியதாஸ் பிரத்தியேகக் கல்வியின் ஆதிக்கமும் பெற்றோர், பிள்ளைகளின் உளவியல் ரீதியான தாக்கமும்: தன் பிள்ளைக்கு உகந்த துறை எது என்பதனை அறிந்துகொள்ளாமல், தன்னால் நிறைவேற்றிக் கொள்ளாத இலக்கினை தன் பிள்ளைகளைக் கொண்டு...