Home Tags இலண்டனில் பத்தாயிரம் அளவில் மக்கள்

Tag: இலண்டனில் பத்தாயிரம் அளவில் மக்கள்

இலக்கு மின்னிதழ் – 158 – ஆசிரியர் தலையங்கம்

இலக்கு மின்னிதழ் – 158 – ஆசிரியர் தலையங்கம் நம்பிக்கை தரும் மாவீரர் நினைவேந்தல்களும்; நம்பிக்கையின்மை தரும் தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் ஈழத்தமிழர்கள் தேசமாக எழுகின்ற தேசிய நாளாகிய மாவீரர்நாள் 1989ஆம் ஆண்டு முதலான அதன் வரிசையில்...