Home Tags இந்தோ- பசிபிக் பாதுகாப்பு

Tag: இந்தோ- பசிபிக் பாதுகாப்பு

இந்தோ- பசிபிக் பாதுகாப்பு: 5 நாள் கூட்டுப்பயிற்சியில் இந்தியா- அவுஸ்திரேலியா கடற்படைகள்

இந்தோ - பசிபிக் பாதுகாப்பு: இந்தோ- பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் விதமாக இந்தியா, அவுஸ்திரேலியா கடற்படைகள் இடையேயான 5 நாள் கூட்டுப் பயிற்சி கடந்த செப்டம்பர் 6ம் திகதி தொடங்கியிருக்கிறது. இப்பயிற்சியில்...