Home Tags ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை

Tag: ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை

தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை களை எடுக்க களமிறங்கிய சிங்கள மக்கள் |...

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-wcAz0cKw3Q] தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை களை எடுக்க களமிறங்கிய சிங்கள மக்கள் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் தமது இனத்துக்கு ஆபத்தான அரசியல் தலைவர்களை அகற்ற அணிதிரண்டு போராடும் சிங்கள மக்கள்...

ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்...

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1hEmga9b2d8] ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை அனைத்துலக நாணய நிதியம் உடனடியான தீர்வை வழங்கி தற்போதைய அரசை காப்பாற்றாது என உணர்ந்துள்ள இலங்கை அரசு ஆசிய நாடுகளை நோக்கி தனது கவனத்தை திருப்பியுள்ளது....