போர்வாளின் அழகு அதன் கூர்மையே – தமிழன் வன்னிமகன்

383 Views

தமிழரின் ஒரு ஒப்பற்ற வரலாற்றின் தொடக்கத்தைக் கண்முன்னே நிறுத்தி, அதனை  எம்முள் ஆழமாய் பதித்துச் செல்கிறது  மேன்மைமிகு ‘மேதகு’

இனத்தின்  வரலாற்றை வருங்கால சந்ததிக்கு இலகுவாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய ஒரு எளிமையான படைப்பாய் இதனைப் பார்க்க முடிகிறது.

தமிழினத்தின் மேன்மைமிகு  வரலாற்றை, அதன் ஒப்பற்ற மொழியை, பண்பாட்டுக் கலாச்சார விழுமியங்களைச் சிதைத்தழிக்கும் முயற்சியில் இன்று பல்வேறு தரப்புகள் தீவிரம் காட்டி நிற்கும் இந்த வேளையில், இனத்தின் இருப்புக்கான இதுபோன்ற படைப்புகள் தொடர்ந்தும் வெளிவர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

இந்த திரைப்படம் வழமையான தமிழ் திரைப்பட ‘பாணியில்’ அல்லது ‘தரத்தில்’ இல்லை என சிலர்  விமர்சிக்கலாம்/ விசமிக்கலாம். இவர்களுக்கு நாம் சொல்வதெல்லாம்,

”போர்வாளின் அழகு அதன் கூர்மையே” ‘மேதகு’ ஒரு போர் வாள்.

Leave a Reply