ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் ஒரு வருடம் நீடிக்கப்படுமா? சட்ட நிபுணர்களுடன் அரச உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை

சர்வஜன வாக்கெடுப்பு இன்றி ஜனாதிபதியின் பதவிக் காலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் ஒரு வருடத்துக்கு நீடிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பில் விவாதிக்கப்படுவதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தற்போது ஜனாதிபதிக்கு விசுவாசமான தரப்பினர் சட்டத்துறை நிபுணர்களிடம் கருத்து கேட்டுள்ளதுடன், ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலத்தை 5 வருடத்திலிருந்து 6 வருடங்களாக இந்த வகையில் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

2015ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பின் 19ஆவது திருத்தத்தின் மூலம் ஜனாதிபதியின் பதவிக் காலத்தை 6 வருடங்களிலிருந்து 5 வருடங்களாகக் குறைத்தது போன்று மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் 5 வருடங்களிலிருந்து 6 வருடங்களாக பதவிக் காலத்தை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.