தமிழீழ எல்லாளன் திரைப்படத்தின் இணை இயக்குனரும் வசன கர்த்தாவுமாகிய முல்லை யோசுதாசனின் நினைவுப் பதிவு

33